• DYŻUR WAKACYJNY

    • Dyżur wakacyjny będzie odbywał się w trzecim turnusie

     14 - 31 sierpnia 2023 r.

      

     Oferujemy trzy posiłki dziennie:

     • 08:30 - śniadanie                      

     • 12:00 - obiad                              

     • 14:30 - podwieczorek   

     Godziny pracy placówki, podczas dyżuru wakacyjnego:

     07:00 - 17:30

      

     Stawka żywieniowa za dzień wynosi:

     13 zł

      

     Numer konta, na który należy uiścić opłatę za żywienie:

     16 1030 1508 0000 0005 5024 0041

      

     Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie:

     Wpłaty należy dokonać w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

     W tytule przelewu należy podać następujące dane:
     "Imię i Nazwisko dziecka. Opłata za żywienie - dyżur wakacyjny".

     Jeżeli dziecko będzie obecne tylko w wybrane dni lub tygodnie, prosimy o podanie zakresu dat.

      

     Warunkiem przyjęcia dziecka jest:

     wniesienie opłaty za żywienie w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
     w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły,
     do której dziecko zostało zakwalifikowane,

     - lub dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie z macierzystej szkoły,

     - lub zaświadczenie o finansowaniu posiłków przez OPS.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych