•  

   LATO W MIEŚCIE w Szkole Podstawowej nr 370

   odbywa się w terminie 7 - 31 sierpnia 2023 r.

    

   W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki

   nastąpi do 02.10.2023 r., po spełnieniu następujących warunków:

   do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego, e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

   do 08.09.2023 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2023 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

   Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

    

   W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem emaila: KTyminska@eduwarszawa.pl, dnia poprzedzającego jego nieobecność.

    

   Bardzo prosimy, żeby dzieci były ubierane stosownie do pogody oraz miały obuwie na zmianę.

    

   HARMONOGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD KIEROWNIKA AKCJI

  • DO POBRANIA

  •  

   Warszawska Akcja "Lato w Mieście"

   6 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.  

    

   REKRUTACJA

    

   Od 16 maja 2023 r. od godziny 16.00 rozpoczęły się zapisy do tegorocznej edycji

   Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy

   uczniowie/uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę

   oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Status

   uczennicy/ucznia przysługuje osobom pobierającym naukę w szkołach podstawowych

   i ponadpodstawowych w okresie od 1 września do 31 sierpnia (oddział przedszkolny jest

   podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i nie wchodzi w skład struktury

   organizacyjnej szkoły podstawowej). Do wzięcia udziału w Akcji zapraszamy również

   dzieci z Ukrainy, na takich samych zasadach jak dzieci warszawskie.

    

   Miasto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców nie podwyższyło w tym roku opłaty

   dziennej pomimo wysokiej inflacji oraz wzrostu cen produktów żywieniowych, energii

   i transportu chcąc nadal zapewnić wysoki standard opieki oraz wyżywienia dla

   wszystkich uczestników. W tym roku wszystkich uczestników obowiązuje jednakowa

   stawka 50 zł dziennie, jednak w zmienionym podziale: 20 zł opłata za wyżywienie oraz

   30 zł opłata za opiekę.

    

    

   Jak się zapisać?

   Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2023, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń

   rozpoczną się 16 maja 2023 r. od godziny 16:00 i potrwają do 28 maja 2023 r.

   do godz. 24:00 – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi

   szczegółowy harmonogram.

    

   Oferta placówek dostępna jest w menu bocznym systemu - Informator o ofercie.

    

   Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą

   numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu

   do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać

   preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy

   turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych

   oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

    

   Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 30 maja 2023 r. o godzinie 16.00.

   Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę.

   Od 31.05.2023 r. od godziny 8.00 do 13.06.2023 r. do godziny 12.00, należy złożyć

   potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem

   karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której

   dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji

   podejmuje organizator wypoczynku.

    

   Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami

   oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: 

   warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

    

   Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

   Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu,

   w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich

   szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

    

   Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 20 zł dziennie za

   dwa posiłki w tym jeden ciepły  oraz napoje oraz 30 zł dziennie za opiekę. Z opłat za

   opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku

   szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora

   szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz

   posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub

   Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych

   lub częściowo płatnych posiłków.

    

   Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu

   na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni

   z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

   Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2023 będzie organizowana zgodnie z aktualnie

   obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

    

   Zapraszamy!

    

    

    

   Варшавська акція "Літо в місті"

   26 червня - 31 серпня 2023 року. 

    

   Запис на цьогорічну акцію "Літо у місті" у Варшаві розпочнеться о 16:00 16 травня 2023 року. Як і щороку, під час літніх канікул варшавські учні/учениці, які проживають у столиці, будуть забезпечені доглядом та матимуть можливість взяти участь у різних заходах: спортивних, мистецьких, освітніх та розважальних. Статус учня/ учениці можуть отримати ті, хто відвідує початкові та середні школи в період з 1 вересня по 31 серпня (група дитячого садка є організаційною одиницею дитячого садка і не є частиною організаційної структури початкової школи). Діти з України також запрошуються до участі в Акції на тих самих умовах, що й варшавські діти.

   Йдучи назустріч очікуванням батьків, місто цього року не підвищило щоденну плату, незважаючи на високу інфляцію та зростання цін на продукти харчування, енергоносії та транспорт, щоб і надалі забезпечувати високий рівень догляду та харчування для всіх учасників Акції. Цього року з усіх учасників буде стягуватися однакова плата в розмірі 50 злотих на день, але із зміненою розбивкою: 20 злотих за харчування та 30 злотих за догляд.

   Як зареєструватися?

   Набір на програму "Літо в місті 2023" за допомогою електронної системи подачі заявок розпочнеться 16 травня 2023 року з 16:00 і триватиме до 28 травня 2023 року до 24:00 - відповідно до процедури набору.

   Публікація пропозицій закладів освіти, які беруть участь в Акції в електронній системі подачі заявок відбудеться 16 травня 2023 року о 16:00.

   Батьки дітей реєструються на сайті: : warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl, використовуючи номер песеля своєї дитини, а потім самостійно створюють пароль. Після введення основної інформації в систему та вибору канікулярних періодів (періодів участі дитини у Варшавській акції «Літо в місті 2023») необхідно вказати бажані школи. Для кожного тижневого канікулярного періоду, який триває з понеділка по п'ятницю (за винятком державних свят та останнього тижня літніх канікул), можна вибрати будь-яку кількість шкіл.

   Списки дітей, які пройшли відбір, будуть опубліковані 30 травня 2023 року о 16:00.

   Наступним кроком буде оплата за харчування та догляд. З 31.05.2023 р. о 8.00 до 13.06.2023 р. о 12.00 необхідно подати підтвердження оплати або довідку про звільнення від оплати разом з роздруківкою кваліфікаційної картки та додатків (завантажити з системи) до кожної зі шкіл, до якої дитина пройшла кваліфікацію. Остаточне рішення про допуск дитини до участі в Акції приймає організатор дозвілля.

   Перед заповненням кваліфікаційної картки, будь ласка, ознайомтеся з правилами та графіком зарахування, які доступні за посиланням: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

   Заклади освіти, які беруть участь у Варшавській акції "Літо в місті 2023"

   Як і в попередні роки, заклади освіти, які беруть участь у Варшавській акції "Літо в місті 2023", працюватимуть п'ять днів на тиждень, з 7:00-8:00 до 16:00-17:00, забезпечуючи догляд за учнями варшавських шкіл та дітьми, які проживають у Варшаві.

   Батьки платять за харчування та догляд у закладі освіти. Плата становить 20 злотих на день за дворазове харчування, включаючи одну гарячу страву та напої, і 30 злотих на день за догляд. Діти, які протягом навчального року отримують безкоштовне або за півціни харчування, звільняються від оплати за догляд та харчування під час участі в Акції на підставі рішення директора школи або Центру соціального захисту населення. Для того, щоб звільнитися від оплати за догляд та харчування під час Акції, батьки повинні подати до закладу освіти, де відбуватиметься акція «Літо в місті 2023»,  довідку з рідної школи або Центру соціальної допомоги про те, що вони отримували безкоштовне або частково оплачуване харчування протягом навчального року.

   Батьки, діти яких за медичними показаннями (на підставі медичної довідки) не можуть користуватися груповим харчуванням, звільняються від оплати за харчування і зобов'язані самостійно забезпечити відповідний раціон.

   Варшавська акція  "Літо в місті 2023" буде організована відповідно до чинного законодавства, рекомендацій та обмежень.

   Запрошуємо до участі!

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych