•   KALENDARIUM 2022/2023  

    

   Ważne daty

   01 września

   Rozpoczęcie roku szkolnego

   18 listopada

   Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych

   02 grudnia

   Wystawienie ocen proponowanych w klasach maturalnych

   16 grudnia

   Wystawienie ocen śródrocznych w klasach maturalnych

   22 grudnia

   Wystawienie zagrożeń w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   23 grudnia

   Zakończenie I okresu dla klas maturalnych

   23-31 grudnia

   Zimowa przerwa świąteczna

   02 stycznia

   Rozpoczęcie II okresu dla klas maturalnych

   22 grudnia

   Wystawienie zagrożeń za I okres w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   05 stycznia

   Wystawienie ocen proponowanych za I okres w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   20 stycznia

   Wystawienie ocen śródrocznych w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   27 stycznia

   Zakończenie I okresu dla SP oraz 1, 2 i 3 klas LO

   13-24 lutego

   Ferie zimowe

   30 stycznia

   Rozpoczęcie II okresu dla SP oraz 1, 2 i 3 klas LO

   17 marca

   Wystawienie zagrożeń w klasach maturalnych

   marzec/kwiecień

   Pielgrzymka do Częstochowy

   marzec/kwiecień

   Dni otwarte dla kandydatów do liceum wg osobnego grafiku

   31 marca

   Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasach maturalnych

   06-11 kwietnia

   Wiosenna przerwa świąteczna

   21 kwietnia

   Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

   25 kwietnia

   Egzaminy klasyfikacyjne w klasach maturalnych

   28 kwietnia

   Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

   04-22 maja

   Egzamin maturalny

   19 maja

   Wystawienie zagrożeń w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   02 czerwca

   Wystawienie proponowanych ocen rocznych w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   16 czerwca

   Wystawienie ocen rocznych w SP oraz 1, 2 i 3 klasach LO

   20 czerwca

   Egzaminy klasyfikacyjne

   23 czerwca

   Zakończenia roku szkolnego

   26 czerwca-31 sierpnia

   Ferie letnie

   Terminy Rad Pedagogicznych

   07 września

   Zatwierdzająca plan pracy na dany rok szkolny

   19 grudnia

   Klasyfikacyjna klas maturalnych

   21 grudnia

   Zatwierdzająca wyniki klas maturalnych

   23 stycznia

   Klasyfikacyjna SP i LO

   25 stycznia

   Zatwierdzająca wyniki SP i LO

   24 kwietnia

   Klasyfikacyjna klas maturalnych

   26 kwietnia

   Zatwierdzająca wyniki klas maturalnych

   19 czerwca

   Klasyfikacyjna SP i LO

   21 czerwca

   Zatwierdzająca wyniki SP i LO

   28 sierpnia

   Zebranie komisji przedmiotowych

   31 sierpnia

   Plenarna

   osobny grafik

   Szkoleniowa wg osobnego grafika

   Terminy spotkań z rodzicami

   07 września

   Zebranie informacyjne

   19 października

   Zebranie

   23 listopada

   Powiadamianie o zagrożeniach w klasach maturalnych

   21 grudnia

   Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz 1, 2 i 3 LO

   25 stycznia

   Zakończenie I okresu

   22 marca

   Powiadamianie o zagrożeniach w klasach maturalnych

   24 maja

   Powiadamianie o zagrożeniach w SP oraz 1, 2 i 3 LO

   „Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych” – propozycja do zaopiniowania przez Radę Rodziców

   14 października

   Dzień Nauczyciela

   31 października

   Dzień przed świętem Wszystkich Świętych

   02 maja

   Majówka

   04-08 maja (3 dni)

   Egzamin maturalny

   09 czerwca

   Dzień po Bożym Ciele  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych