•  POWRÓT 

     

      GÓRSKI  W  ANDALUZJI  

     

      KLIKNIJ  W  ZDJĘCIE,  ŻEBY  ZOBACZYĆ  GALERIĘ  

     

     

     

     

     

     

        FOTORELACJA Z WIZYTY - 1 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       FOTORELACJA Z WIZYTY W MALADZE 

     

     

     

     

     

     

     

     

      FILMY  

     

     

     

     

     

     

      GÓRSKI  W  ANDALUZJI  

     

     

      INFORMACJA O PRZEDSIĘWZIĘCIU:  

     

    Nasze przedsięwzięcie „Górski w Andaluzji”, nr 2019-1-PMU-1239,
    otrzymał finansowanie w kwocie 197 304,00 zł w ramach funduszy europejskich
    w programie PO WER - projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

    Czas trwania: 1.09.2019 – 31.10.2021

     

     

     STRESZCZENIE  PROJEKTU: 

    Przedsięwzięcie " Górski w Andaluzji" powstało w odpowiedzi na zainteresowanie uczniów naszej szkoły i ich rodziców wyjazdami edukacyjnymi do Hiszpanii w celu poznawania kultury, geografii i historii kraju, a także rozwijania znajomości języka hiszpańskiego.

    Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków obcych oraz rozwijanie kompetencji TIK, a także rozwijanie kompetencji potrzebnych do rozwoju osobistego, takich jak: tworzenie relacji społecznych, planowania oraz realizacja działań projektowych, praca w grupie, doświadczenie udziału w projekcie międzynarodowym.

    Głównymi działaniami w projekcie były dwa wyjazdy edukacyjne do szkoły w Maladze. Razem wzięło w nich udział  36 uczniów oraz czterech opiekunów. Uczestnicy  przedsięwzięcia zostali wybrani spośród  uczniów klas pierwszych nowego liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020 oraz uczniów klas drugich „starego” liceum.

    Każdy z wyjazdów trwał 7 dni, w tym 5 dni zajęć edukacyjnych w szkole partnerskiej i poza nią. W czasie wspólnych działań edukacyjnych uczniowie byli podzieleni na zespoły projektowe, złożone z uczniów polskich i hiszpańskich. W czasie działań edukacyjnych uczestnicy zrealizowali dwa mini projekty: „Czy Andaluzja to Hiszpania?” oraz projekt  „Czy uczymy się i nauczamy w ten sam sposób?”. Polscy uczniowie poznali elementy bogatej historii i geografii Andaluzji i zastanawiali się, pod jakim względem Andaluzja różni się od innych regionów Hiszpanii. Zaobserwowali również, w jaki sposób w obu systemach edukacyjnych uczniowie zdobywają wiedzę.

    Harmonogram przedsięwzięcia objął kilka etapów: przygotowanie obu wizyt projektowych, realizację obu wyjazdów oraz wytworzenie rezultatów i ewaluację.

    Rezultatem projektu są prezentacje uczniów, które zbierają ich obserwacje na temat różnych aspektów kultury, historii i geografii Andaluzji. W ankiecie dotyczącej obu systemów edukacyjnych zebrane zostały obserwacje uczniów. Wytworzone przez uczniów materiały można oglądać na stronie szkoły.

    Realizowane przedsięwzięcie miało istotny wpływ na wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym i wzrost liczby kandydatów do klas pierwszych. Nowi uczniowie są żywo zainteresowani kolejnymi projektami.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2;
    01-910 Warszawa
    Poland
   • tel: +48 22 835 95 58
    fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych