•  

    Projekt nr 2017-1-PL01-KA101-036500

    Górski zmienia się i rozwija

     

     

     Link do strony projektu na Facebooku: 

    Górski zmienia się i rozwija - Strona główna | Facebook

     

    Projekt Górski zmienia się i rozwija powstał w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie na bazie nowego Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły na lata 2017 – 2020, obejmujące czas transformacji Zespołu w nową szkołę podstawową i nowe liceum ogólnokształcące.

     Projekt był realizowany od 1 września 2017 r.  do 31 grudnia 2018 r. 

    Nasz Zespół postawił sobie za cel przejść przez okres transformacji w sposób sprawny i efektywny, pozostając przy tym instytucją rozwijającą się i umożliwiającą rozwój swoim pracownikom.

     

     Nasz cel główny: 
    „zmieniać się i rozwijać” zamierzamy osiągnąć realizując cele bardziej szczegółowe:

    • poznać najlepsze praktyki, w tym innowacje stosowane w systemach edukacyjnych poszczególnych krajów Unii Europejskiej ( główne obszary zainteresowania: przejście z uczenia się i nauczania tradycyjnego do cyfrowego, programy wspierania ucznia, nauczyciela i rodzica,
     e-ocenianie, uczenie się i nauczanie poza budynkiem szkoły) oraz umieć wybrać te, które można zastosować w warunkach polskiego systemu;
    • rozwijać sieć kontaktów z nauczycielami (szczególnie z nauczycielami szkół podstawowych)
     w innych krajach Unii Europejskiej, aby umożliwić uczniom udział
     w projektach międzynarodowych;
    • wzbogacać warsztat pracy o sprawdzone metody i techniki stosowane w najlepszych europejskich systemach edukacyjnych, w tym metody pracy z uczniem szkoły podstawowej;
    • rozwinąć kompetencje pedagogiczne potrzebne w sytuacji konfliktu i przemocy
     w grupie uczniowskiej;
    • rozwinąć kompetencje językowe nauczycieli.

     

    Do projektu zgłosiło się 3 nauczycieli języka angielskiego, jeden nauczyciel biologii oraz jeden nauczyciel historii. Na skutek ruchu kadrowego nauczyciel biologii został zastąpiony nauczycielem języka polskiego.

    Trzy nauczycielki języka angielskiego wezmą udział w pięciodniowym kursie metodycznym dla nauczycieli języka na poziomie szkoły podstawowej (Language Fun and Games: Primary School Language Teaching). Ponadto, dwie z nich wezmą udział w siedmiodniowym szkoleniu dotyczącym e-oceniania ( aAssessment: Assessment of/for learning with digital tools), a jedna z nich weźmie udział w szkoleniu na temat zarządzania konfliktami, inteligencji emocjonalnej oraz zapobiegania przemocy w klasie.

    Nauczycielka języka polskiego weźmie udział w pięciodniowym szkoleniu na temat wprowadzania innowacji edukacyjnych na przykładzie wzorców wypracowanych w szkołach fińskich – przejścia od nauczania tradycyjnego do cyfrowego, systemów wspierania ucznia
    i nauczyciela, systemu współdziałania szkoły i domu: Best Practices Benchmarking
    in Finnish Schools.

    Nauczyciel historii weźmie udział w kursie języka angielskiego dla nauczycieli innych przedmiotów.

     

     Wybrani przez nas partnerzy  – organizatorzy kursów znajdują się na portalu School Education Gateway (SEG), rekomendowanym przez program Erasmus+.

     

    W ramach projektu odbędą się również dwie tygodniowe mobilności typu job shadowing, polegające
    na obserwacji lekcji w klasie dwujęzycznej u naszego dotychczasowego partnera – hiszpańskiej szkoły IES Gerardo Diego z Pozuelo. Rezultatem tych mobilności będzie analiza SWOT pod kątem wprowadzenia klasy dwujęzycznej w naszej nowej szkole podstawowej.

     

    Zarządzanie projektem opieramy na harmonogramie zaplanowanych wcześniej działań potrzebnych
    do osiągnięcia celów, według którego odbywać się będą poszczególne etapy realizacji projektu
    – przygotowanie, wdrażanie i ocenianie skuteczności działań.

     

     Przewidywane efekty i oddziaływanie długoterminowe: 

    • poznamy dobre praktyki, w tym innowacje, stosowane w krajach Unii Europejskiej
     i będziemy umieli wybrać spośród nich te, które można zastosować w systemie polskim;
    • rozwiniemy sieć kontaktów z nauczycielami szkół podstawowych w innych krajach
     Unii Europejskiej, aby umożliwić uczniom udział w projektach międzynarodowych;
    • rozwiniemy kompetencje pedagogiczne potrzebne w sytuacjach konfliktów
     i przemocy w klasie;
    • będziemy dobrze przygotowani do rozpoczęcia pracy w nowej szkole podstawowej
     i nowym liceum ogólnokształcącym;
    • będziemy lepiej przygotowani do wprowadzenia klasy dwujęzycznej oraz współpracy tej klasy
     z partnerską szkołą w Hiszpanii.

     

     Rezultaty: 

    Ważną rolę w projekcie odgrywały działania upowszechniające rezultaty, dlatego w czasie trwania projektu
    i po jego zakończeniu regularne umieszczaliśmy informacji o postępach w projekcie na stronie internetowej szkoły, na blogu projektowym oraz na profilu projektu na Facebook’u.
    Braliśmy udział w cyklicznym wydarzeniu Europa zmienia Warszawę oraz innych imprezach organizowanych przez Biuro Edukacji M.St. Warszawy. Uczestnicy mobilności poprowadzili warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli szkół lokalnych.

     

     Efektem projektu  Górski zmienia się i rozwija jest dalszy rozwój zawodowy nauczycieli oraz lepsze osiągnięcia edukacyjne uczniów. Mamy również nadzieję, że zainspirowaliśmy lokalne szkoły do podjęcia współpracy międzynarodowej.

     

     

     Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć galerię 

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych