•  


     PROJEKT Erasmus+ 
      "Przyszłość w rękach dzieci"  

     

     

    PRZYSZŁOŚĆ W RĘKACH DZIECI

    projekt Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA229-081814

    Projekt Erasmus+ „Przyszłość w rękach dzieci” jest owocem współpracy Zespołu Szkół nr 49 ze szkołą włoską IC „Perri Pitagora” w Lamezia Terme w ramach innego realizowanego w naszej szkole projektu „Modelowi nauczyciele przyszłości”. Koordynatorzy polscy i włoscy wyrazili chęć kontynuowania wspólnej pracy
    i angażowania w przedsięwzięcia europejskie tym razem uczniów klas młodszych. Wspólnie ustalono cele
    i założenia przyszłego projektu, zakresy działań i oczekiwane rezultaty. Nasza szkoła wzięła na siebie ciężar aplikowania i koordynowania całym przedsięwzięciem. W ten sposób powstał projekt dedykowany dla najmłodszych członków naszych społeczności szkolnych.

    Projekt ma na celu podnoszenie wiedzy na temat ekologii oraz idei zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska (Agenda 2030) wśród uczniów klas 1-4 szkoły podstawowej zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Ponadto, projekt zakłada wymianę doświadczeń wśród nauczycieli partnerskich szkół w zakresie nauczania wczesnoszkolnego, włączania rodziców/opiekunów do aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, angażowania społeczności szkolnej w działania lokalne. W końcu, poprzez komunikację w języku angielskim projekt wpłynie korzystnie na podniesienie znajomości i umiejętności językowych zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli obydwu szkół partnerskich.
     

    Zaplanowane są 3 mobilności: 1 dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w szkole włoskiej, 2 dla uczniów
    ze szkoły włoskiej w szkole polskiej. Uczniowie szkoły polskiej nie zrealizują wyjazdów zagranicznych do szkoły partnerskiej we Włoszech zgodnie z polityką szkoły  oraz FRSE (uczniowie są zbyt młodzi, aby realizować mobilności zagraniczne). W zamian, polscy uczniowie będą realizować wszystkie zadania projektowe na platformie eTwinning poprzez projektowy TwinSpace.

    W mobilnościach zagranicznych udział weźmie 7 nauczycieli ze szkoły polskiej (wizyta C1 we Włoszech)
    oraz po 5 uczniów i dwóch nauczycieli ze szkoły włoskiej (wizyty C2 i C3 w Polsce). Ponadto zakładamy,
    że w obydwu szkołach uda się zbudować grupy liczące około 15 uczniów z klas 1-4, którzy będą regularnie realizować zadania projektowe lokalnie. Projekt zakłada włączenie do aktywnego uczestnictwa całe społeczności szkolne (około 1000 osób), jak również zaangażować w działania społeczności lokalne. W ten sposób zakres oddziaływania projektu zwiększy się do kilku tysięcy osób.

     

    Harmonogram Projektu obejmuje kilka etapów:

    – przygotowania do realizacji: wspólne ze szkoła partnerską ustalenie zasad funkcjonowania projektu, zasad rekrutacji uczestników (zarówno uczniów, jak i nauczycieli) z uwzględnieniem równości szans oraz potrzebami
    i możliwościami szkół, kanałów komunikacji pomiędzy partnerami, wzorów dokumentów projektowych, harmonogramów poszczególnych mobilności, harmonogramów realizacji działań podejmowanych lokalnie;

    – okres wdrażania projektu: realizacja działań lokalnych w każdej ze szkół partnerskich, realizacja mobilności
    we Włoszech dla polskich nauczycieli (obserwacja lekcji, prowadzenie zajęć w szkole włoskiej, panele dyskusyjne), realizacja dwóch mobilności w Zespole Szkół nr 49  dla uczniów szkoły partnerskiej z Włoch oraz uczniów szkoły goszczącej (warsztaty, lekcje tematyczne, przygotowanie wystawy prac uczestników mobilności, zwiedzanie wystawy w CNK), realizacja działań projektowych na platformie eTwinning;

    – ewaluacja;

    – kontynuacja: zakładamy, iż przy dobrze układającej się współpracy naszych szkół jest potencjał do wspólnej realizacji dalszych projektów partnerskich. Ponadto, podjęte działania projektowe (podnoszące świadomość ekologiczną i uwzględniające potrzebę zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony przyrody) nie zakończą się wraz z końcem projektu, lecz mogą, a wręcz powinny być kontynuowane przez dzieci lokalnie. W końcu, obecni uczestnicy  (uczniowie klas 1-4), gdy będą uczniami klas starszych, mogą stać się mentorami dla młodszych kolegów w zakresie działań na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Również nauczyciele biorący udział w mobilności w szkole partnerskiej, w wyniku wymiany doświadczeń, mogą zaangażować się w kolejne działania lokalne, próbować wprowadzić dobre wzorce zaobserwowane w szkole partnerskiej, zainspirować się do dalszej pracy z klasami młodszymi.

     

    Koordynator projektu

    Anna Kot

     

     

      LINK DO STRONY PROJEKTU NA FACEBOOKU  

     LINK DO TWINSPACE 

    Znajdziecie tu najświeższe informacje na temat realizacji projektu.

     

     

  •   NAJWAŻNIEJSZE  INFORMACJE  W  SKRÓCIE:  

    

    

    

  •   KLIKNIJ  W  ZDJĘCIE,  ŻEBY  ZOBACZYĆ  GALERIĘ  

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2;
    01-910 Warszawa
    Poland
   • tel: +48 22 835 95 58
    fax: +48 22 835 95 58
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych