•  

     WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  –  SZKOŁA  PODSTAWOWA 

   ROK SZKOLNY 2022/2023

    

    PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

   SĄ BEZPŁATNE 

    I BĘDĄ ROZDAWANE W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA

     WYJĄTEK STANOWIĄ PODRĘCZNIKI DO RELIGIIKTÓRE RODZICE KUPUJĄ WE WŁASNYM ZAKRESIE 

     

   WYKAZ PODRĘCZNIKÓW – SZKOŁA PODSTAWOWA

   ROK SZKOLNY 2022/2023

    

    

   SZKOLNY NUMER PROGRAMU NAUCZANIA

   PRZEDMIOT

   NAZWA/NR PROGRAMU NAUCZANIA

   PODRĘCZNIK

   NR DOPUSZCZENIA

   AUTOR

   TYTUŁ

   WYDAWNICTWO

    

   KLASA 1

   1/SP/2022/2023

   Język angielski

   (dotacja)

   Program nauczania

   języka  angielskiego

   w SP

   S. Howell,

   L. Kester-Dodgson

   Explore

   Treetops

   podręcznik

   + zeszyt ćwiczeń

   Oxford

   786/1/2017

   2/SP/2022/2023

   Edukacja

   wczesnoszkolna

   (dotacja)

   Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej -

   Lokomotywa

   I. Kulis,

   K. Królikowska-Czarnota,

   M. Pasternak,

   K. Rymar,

   B. Szczawińska

   Lokomotywa

   Gdańskie

   Wydawnictwo 

   Oświatowe

   781/1/2017

   3/SP/2022/2023

   Religia

   Program nauczania religii w SP - Religia

   ks. Władysław Kubik SJ,

   Wierzę w Boga. Bóg – nasz Ojciec.

   Podręcznik
   i ćwiczenia

   WAM

   AZ-11-01/18-KR-3/20

    

   KLASA 2

   1/SP/2022/2023

   Język angielski

   (dotacja)

   Program nauczania

   języka  angielskiego

   w SP

   S. Howell,

   L. Kester-Dodgson

   Explore

   Treetops

   podręcznik

   + zeszyt ćwiczeń

   Oxford

   786/2/2017

   2/SP/2022/2023

   Edukacja

   wczesnoszkolna

   (dotacja)

   Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej -

   Lokomotywa

   I. Kulis,

   K. Królikowska-Czarnota,

   M. Pasternak,

   K. Rymar,

   B. Szczawińska

   Lokomotywa

   Gdańskie

   Wydawnictwo

   Oświatowe

   781/2/2018

   3/SP/2022/2023

   Religia

   Program nauczania religii w SP - Religia

   ks. Władysław Kubik SJ,

   Teresa Czarnecka

   Wierzę w Boga. Jezus – nasz Zbawiciel.

   Podręcznik
   i ćwiczenia

   WAM

   AZ-12-01/18-KR-21/21

    

   KLASA 3

   1/SP/2022/2023

   Język angielski

   (dotacja)

   Program nauczania

   języka  angielskiego

   w SP

   S. Howell,

   L. Kester-Dodgson

   Explore

   Treetops

   podręcznik

   + zeszyt ćwiczeń

   Oxford University Press

   786/3/2018

   2/SP/2022/2023

   Edukacja

   wczesnoszkolna

   (dotacja)

   Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej -

   Ja i moja szkoła na

   nowo

   J. Faliszewska,

   G. Lech

   Ja i moja

   szkoła na nowo

   MAC

   EDUKACJA

   845/1/2017

   3/SP/2022/2023

   Religia

   Program nauczania religii w SP - Religia

   ks. Władysław Kubik SJ,

   Teresa Czarnecka

   Wierzę w Boga. Jezu, czekamy na Ciebie.

   Podręcznik
   i ćwiczenia

   WAM

   AZ-13-01/18-KR-9/22

    

   KLASA 4 (2020/2021; 2021/2022; 2022/2023)

   4/SP/2022/2023

   Język polski

   (dotacja)

   Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII SP - Między nami

   A. Łuczak

   A. Murdzek

   K. Krzemieniewska-Kleban

   Między nami

   Podręcznik
   i ćwiczenia

   Gdańskie Wydawnictwo 

   Oświatowe

   867/1/2017

   1/SP/2022/2023

   Język angielski

   (dotacja)

   Program nauczania

   języka  angielskiego

   w SP

   S. Philips

   D. Anyakwo

   Link dla klasy IV

   Oxford University Press Polska Sp. z o. o.

   1089/1/2020

   5/SP/2022/2023

   Historia

   (dotacja)

   Program nauczania historii w SP -

   Wczoraj i dziś

   B. Olszewska

   W. Surdyk-Fertsch

   G. Wojciechowski

   Wczoraj i dziś 4

   Nowa Era

   877/1/2020/z1

   6/SP/2022/2023

   Matematyka

   (dotacja)

   Program nauczania matematyki w SP -

   Matematyka z plusem

   A. Łuczak

   A. Merdzek

   M. Karpiński

   P. Zarzycki

   Matematyka

   z plusem 4

   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

   780/1/2017

   7/SP/2022/2023

   Przyroda

   (dotacja)

   Program nauczania przyrody -

   Tajemnice przyrody

   M. Marko-Worłowska

   J. Stawarz

   F. Szlajfer

   Tajemnice przyrody

   Nowa Era

   863/2017

   8SP/2022/2023

   Muzyka (dotacja)

   Program nauczania muzyki w SP

   Monika Gromek, Grażyna Kilbach

   Lekcja muzyki 4

   Nowa Era

   852/1/2017

   9/SP/2022/2023

   Plastyka

   (dotacja)

   Program nauczania plastyki w SP -  Do dzieła

   J. Lukas

   K. Onak

   Do dzieła!

   Nowa Era

   903/1/2017

   10/SP/2022/2023

   Technika

   (dotacja)

   Program nauczania techniki -

   Jak to działa

   L. Łabecki

   M. Łabecka

   Jak to działa?

   Nowa Era

   295/1/2017

   3/SP/2022/2023

   Religia

   Program nauczania religii w SP - Religia

   ks. K. Mielnicki

   E. Kondrak

   B. Nosek

   Miejsce pełne BOGActw

   Podręcznik
   i ćwiczenia

   Jedność

   AZ-21-02/12-KI-1/12

    

   KLASA 5 (2021/2022; 2022/2023)

   4/SP/2022/2023

   Język polski

   (dotacja)

   Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII SP - Między nami

   A. Łuczak

   A. Murdzek

   Między nami

   Podręcznik
   i ćwiczenia

   Gdańskie Wydawnictwo 

   Oświatowe

   867/1/2017

   1/SP/2022/2023

   Język angielski

   (dotacja)

   Program nauczania

   języka  angielskiego

   w SP

   Sarah Phillips

   Link dla klasy V

   Oxford University Press

   1089/2/2021

   6/SP/2022/2023

   Matematyka

   (dotacja)

   Program nauczania matematyki w SP -

   Matematyka z plusem

   M. Dobrowolska,
   M. Jucewicz,
   M. Karpiński,
   P. Zarzycki

   Matematyka

   z plusem 5

   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

   780/2/2018

   5/SP/2022/2023

   Historia

   (dotacja)

   Program nauczania historii w SP -

   Wczoraj i dziś

   G. Wojciechowski

   Wczoraj i dziś 5

   Nowa Era

   877/2/2018

   11/SP/2022/2023

   Biologia

   (dotacja)

   Program nauczania biologii w SP

   Marian Sęktas,

   Joanna Stawarz

   Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

   Nowa Era

   844/1/2018

   12/SP/2022/2023

   Geografia

   (dotacja)

   Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa" przygotowany przez Marię Tuz i Barbarę Dziedzic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017

   Feliks Szlajfer,

   Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

   Planeta Nowa 5

   Nowa Era

   906/1/2018

   8/SP/2022/2023

   Muzyka

   (dotacja)

   Program nauczania muzyki w SP

   Monika Gromek, Grażyna Kilbach

   Lekcja muzyki 5

   Nowa Era

   852/2/2018

   9/SP/2022/2023

   Plastyka

   (dotacja)

   Program nauczania plastyki w SP -  Do dzieła

   J. Lukas

   K. Onak

   Do dzieła! 5

   Nowa Era

   903/2/2018

   10/SP/2022/2023

   Technika

   (dotacja)

   Program nauczania techniki -

   Jak to działa

   L. Łabecki

   M. Łabecka

   Jak to działa? 5

   Nowa Era

   295/2/2018

   3/SP/2022/2023

   Religia

   Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

   ks. K. Mielnicki,

   E. Kondrak

   Szczęśliwi, którzy szukają prawdy.

   Podręcznik
   i ćwiczenia

   Jedność

   AZ-21-01/20-KL-2/20

    

   KLASA 6 (2021/2022; 2022/2023)

   4/SP/2022/2023

   Język polski

   (dotacja)

   Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII SP - Między nami

   A. Łuczak

   A. Murdzek

   Między nami

   Podręcznik i ćwiczenia

   Gdańskie Wydawnictwo 

   Oświatowe

   867/3/2019

   1/SP/2022/2023

   Język angielski

   (dotacja)

   Program nauczania

   języka  angielskiego

   w SP

   Sarah Phillips

   Link dla klasy VI

   Oxford University Press

   1089/3/2022

   6/SP/2022/2023

   Matematyka

   (dotacja)

   Program nauczania matematyki w SP -

   Matematyka z plusem

   M. Dobrowolska
   M. Jucewicz,
   M. Karpiński

    

   Matematyka

   z plusem 6

   Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

   780/3/2022/21

   5/SP/2022/2023

   Historia

   (dotacja)

   Program nauczania historii w SP -

   Wczoraj i dziś

   G. Wojciechowski

   Wczoraj i dziś 6

   Nowa Era

   877/3/2019

   11/SP/2022/2023

   Biologia

   (dotacja)

   Program nauczania biologii w SP

   Marian Sęktas,

   Joanna Stawarz

   Puls życia 6. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

   Nowa Era

   844/2/2019

   12/SP/2022/2023

   Geografia

   (dotacja)

   Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa" przygotowany przez Marię Tuz i Barbarę Dziedzic zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017

   Feliks Szlajfer,

   Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

   Planeta Nowa 6

   Nowa Era

   906/2/2019

   8SP/2022/2023

   Muzyka

   (dotacja)

   Program nauczania muzyki w SP

   Monika Gromek, Grażyna Kilbach

   Lekcja muzyki 6

   Nowa Era

   852/3/2019

   9/SP/2022/2023

   Plastyka

   (dotacja)

   Program nauczania plastyki w SP -  Do dzieła

   J. Lukas

   K. Onak

   Do dzieła! 6

   Nowa Era

   903/3/2018

   10/SP/2022/2023

   Technika

   (dotacja)

   Program nauczania techniki -

   Jak to działa

   L. Łabecki

   M. Łabecka

   Jak to działa? 6

   Nowa Era

   295/3/2019

   3/SP/2022/2023

   Religia

   Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość.

   ks. K. Mielnicki,

   E. Kondrak

   Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno.

   Podręcznik
   i ćwiczenia

   Jedność

   AZ-22-01/20-KL-4/21

    

    

    

    

   PRZEDMIOTY DO KTÓRYCH PODRĘCZNIK NIE JEST WYMAGANY

   13/SP/2022/2023

   Zajęcia komputerowe

   kl. 1-3 SP

   Program nauczania dla I etapu kształcenia - edukacji wczesnoszkolnej

    

    

    

    

   14/SP/2022/2023

   Informatyka

   kl. 4 SP

   Program nauczania

   informatyki

   w szkole

   podstawowej

   Lubię to!

   Michał Kęska

   Lubię to! 4

   Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

   Nowa Era

   847/1/2020/z1

   14/SP/2022/2023

   Informatyka

   kl. 5 SP

   Program nauczania

   informatyki

   w szkole

   podstawowej

   Lubię to!

   Michał Kęska

   Lubię to! 5

   Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

   Nowa Era

   847/2/2021/z1

   14/SP/2022/2023

   Informatyka

   kl. 6 SP

   Program nauczania

   informatyki

   w szkole

   podstawowej

   Lubię to!

   Michał Kęska

   Lubię to! 6

   Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

   Nowa Era

   847/3/2022/z1

   15/SP/2022/2023

   Etyka

   kl. 1-3 SP

   Ludzkie ścieżki - kompleksowy program nauczania etyki. Poziom 1

   Brak podręcznika

   16/SP/2022/2023

    

   Wychowanie

   do życia

   w rodzinie

   kl. 4 SP

   Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas

   4-8 SP

   Teresa Król

   Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia

   w rodzinie.

   Podręcznik dla klasy 4 SP

   Rubikon

   920/1/2017

   16/SP/2022/2023

    

   Wychowanie

   do życia

   w rodzinie

   kl. 5 SP

   Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas

   4-8 SP

   Teresa Król

   Magdalena Guziak-Nowak

   Grażyna Węglarczyk

   Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia

   w rodzinie.

   Podręcznik dla klasy 5 SP

   Rubikon

   920/2/2018

   16/SP/2022/2023

    

   Wychowanie

   do życia

   w rodzinie

   kl. 6 SP

   Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klas

   4-8 SP

   Teresa Król

   Magdalena Guziak-Nowak

   Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia

   w rodzinie.

   Podręcznik dla klasy 6 SP

   Rubikon

   920/3/2019

   17/SP/2022/2023

    

   Wychowanie fizyczne

   kl. 1-3 SP

   Magia zabawy

   - program wychowania fizycznego dla klas I-III edukacja wczesnoszkolna.

   Brak podręcznika

   18/SP/2022/2023

    

   Wychowanie fizyczne

   kl. 4-8 SP

   Magia ruchu

   - program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII

   Brak podręcznika

    

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa Poland
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • zs49@eduwarszawa.pl
   • admin@gorski.edu.pl
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych